DRIBO, spol. s r.o. elektrické přístroje, rozvaděče a příslušenství pro vysoké napětí

F 24 - rozvaděče s odpínači, 25 kV

jmenovité napětí 25 kV
jmenovitý proud 630 A

Vzduchem izolované rozvaděče typ F 24 jsou sestaveny z navzájem oddělených typově přezkoušených polí s jedním systémem přípojnic. Malý půdorys rozvaděčových polí předurčuje rozvaděče z nich sestavené pro vestavbu do malého prostoru.
Skříň rozvaděče je konstruována buď jako jeden vysokonapěťový prostor s pevnými panely v prostoru přípojnic, nebo je vybavena oddělenou svorkovnicovou skříňkou s jednokřídlými dveřmi.
Stavebnicová konstrukce umožňuje provádět zákaznicky specifická řešení umožňující dodatečné rozšíření rozvaděčů.

 


Dokumenty ke stažení:

Katalog produktu
Návod k montáži a údržbě
Hledat