DRIBO, spol. s r.o. elektrické přístroje, rozvaděče a příslušenství pro vysoké napětí

Profil firmy

Firma DRIBO, spol. s r.o. se sídlem v Brně byla založena v roce 1995. Naším zaměřením je výroba a prodej elektrických spínacích přístrojů a rozváděčů pro vysoké napětí v napěťových hladinách do 38,5 kV. Dodáváme také systémy dálkového ovládání (dispečerského řízení) vypínačů, odpínačů nebo distribučních trafostanic. Naše výrobky nacházejí své uplatnění v distribučních sítích energetických společností, stejně jako v průmyslu nebo v dopravní infrastruktuře v rámci trakčních zařízení.

Čerpáme z vědomostí mateřské společnosti DRIESCHER, která je německým výrobcem spínacích přístrojů pro vysoké napětí s tradicí delší než 100 let, ale také z bohatých zkušeností našich konstruktérů. Naším cílem je dodávka kvalitních spínacích přístrojů s ohledem na maximální možné přizpůsobení potřebám zákazníků. Přístroje jsme schopni dodat v provedení na přání – ať už z hlediska úpravy rozměrů nebo i přizpůsobení funkce přístroje jako takové. Nabízíme možnost konzultací i návrhů řešení. Disponujeme vlastním servisním zázemím.

Jsme držiteli certifikátů řízení jakosti, environmentálního managementu, managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a managementu bezpečnosti informací. Kvalita použitých materiálů a pečlivost při výrobě zaručuje nízké náklady na provoz a údržbu.


Politika firmy
Prostory firmy
Vnitřní oznamovací systém
Certifikát - ISO 9001
Certifikát - ISO 14001
Certifikát - ISO 27001
Certifikát - ISO 45001

Hledat