DRIBO, spol. s r.o. elektrické přístroje, rozvaděče a příslušenství pro vysoké napětí

Fla 15/60 GB S N AE - inteligentní odpínače pro svislou montáž

jednopólové a trojpólové provedení
jmenovité napětí 25 a 38,5 kV
jmenovitý proud 400 a 630 A

Venkovní odpínače řady Fla 15/60 GB S N AE byly firmou DRIBO vyvinuty jako aplikace dlouhodobě vyráběných odpínačů typu Fla 15/60 a Fla 15/6400 AE, které již řadu let přímo v provozu prokazují svou vysokou spolehlivost a provozní bezpečnost.
Spínání probíhá v osvědčené těsně uzavřené zhášecí komoře naplněné transformátorovým olejem SHELL. Každá zhášecí komora je naplněna cca 0,5 litrem oleje.
Odpínače vyhovují normám: ČSN EN 62271-1 a ČSN EN 62271-103. 
Všechny proudovodné díly jsou vyrobeny z galvanicky postříbřené elektrolytické mědi a tvoří bezesmyčkovou proudovodnou dráhu.
Průřezy proudovodných částí dimenzované s dostatečnou rezervou a příznivé kontaktní tlaky pružin vyrobených z nerezové oceli, vytváří předpoklady pro bezchybné spínání i po mnohaletém provozu odpínače v extrémních provozních podmínkách a také při námraze.
Odpínače jsou dodávány s podpěrkami z cykloalifatické pryskyřice nebo silikonovými podpěrkami.
Odpínače Fla 15/60 GB S N AE jsou vybaveny mechanizmem s nastřádanou energií a elektronickým systémem, který zajistí vypnutí odpínače v beznapěťové pauze následující po neúspěšném OZ. Tím se odpojí vadná část vedení a následující OZ již zapíná pouze tu část, která není v poruše. Podstatně se tak omezí trvání poruchy na zdravých částech vedení.
O zapůsobení elektronického systému a automatickém vypnutí je odpínač schopen podat hlášení prostřednictvím GSM sítě, a to buď SMS zprávou nebo přímým voláním zadaných telefonních čísel.

 


Dokumenty ke stažení:

Katalog produktu
Návod k montáži a údržbě - provedení na JB, dle standardu ČEZ
Návod k montáži a údržbě - provedení na PS, dle standardu ČEZ
Specifikace příhradového stožáru
Hledat