DRIBO Stará Turá, s.r.o. elektrické prístroje, rozvádzače a príslušenstvo pre vysoké napätie

Profil firmy

Firma DRIBO Stará Turá, s.r.o., bola založená v roku 1998 ako sesterská spoločnosť firmy DRIBO, spol. s r.o., so sídlom v Brně. Jej zameraním je výroba a predaj elektrických prístrojov (odpojovačov, odpínačov, vypínačov), rozvádzačov a komponentov vn (6 – 38,5 kV). Súčasne sa zaoberá komplexnými dodávkami diaľkového ovládania vonkajších prístrojov a rozvodní. Prístroje sú dodávané ako pre oblasť vonkajších vedení, tak aj pre vnútorné použitie. Firma zaujíma pevné miesto medzi dodávateľmi tohto sortimentu pre slovenskú energetiku. S výrobkami firmy DRIBO Stará Turá, s.r.o., sa môžete stretnúť vo všetkých slovenských rozvodných spoločnostiach, kam smeruje väčšina jej produkcie.

Pri výrobe spínacích prístrojov a ich aplikáciách je využívané aj know-how nemeckej firmy DRIESCHER. Firma DRIESCHER, založená v roku 1909, je tradičným nemeckým výrobcom. Kvalita a spoľahlivosť dodávaných prístrojov a rozvádzačov je overená dlhoročnou spoľahlivou prevádzkou ako v sieťach energetiky, tak význačných priemyselných podnikov.

Firma Dribo Stará Turá s.r.o. je držiteľom certifikátu akosti podľa normy ISO 9001:2008. Firma DRIBO, spol. s r.o. je držiteľom certifikátov podľa noriem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Kvalita použitých materiálov a dôslednosť pri výrobe zaručuje nízke náklady na prevádzku a údržbu.

Všetky dodávané prístroje a rozvádzače sú jednoduché robustnej konštrukcie zaručujúce ich vysokú mechanickú odolnosť a dlhoročnú životnosť spoľahlivej funkcie. Firma DRIBO Stará Turá zaručuje ich spoľahlivú bezúdržbovú prevádzku po dobu desiatich rokov.


Certifikát - ISO 9001 - DRIBO Stará Turá, s.r.o.
Certifikát - ISO 9001 - DRIBO, spol. s r.o.
Certifikát - ISO 14001 - DRIBO, spol. s r.o.
Certifikát - OHSAS 18001 - DRIBO, spol. s r.o.

Vyhľadať