DRIBO, spol. s r.o. elektrické přístroje, rozvaděče a příslušenství pro vysoké napětí

Fla 15/60 GB R - universální odpínače - montáž do vedení, pod vedení a do odbočení

trojpólové provedení
jmenovité napětí 25 a 38,5 kV
jmenovitý proud 400/630 A

Odpínače jsou určeny pro vodorovnou montáž. U odpínače Fla 15/60 GB R probíhá spínání v těsně uzavřené zhášecí komoře naplněné ekologicky nezávadným transformátorovým olejem SHELL.
Do ovzduší nejsou vylučovány žádné zplodiny hoření. Proto splňují odpínače Fla 15/60 GB R nejpřísnější ekologické požadavky. Výrobce navíc nabízí možnost bezplatné ekologické likvidace použitých olejů.
Odpínače vyhovují následujícím normám: ČSN EN 62271-1, ČSN EN 62271-102, ČSN EN 62271-103. Použité podpěrné izolátory vyhovují oblasti stupně znečistění IV podle ČSN 33 0405.
Mezi výhody této řady odpínačů patří umožnění práce pod napětím, jednoduchá a rychlá montáž omezovačů přepětí, zjednodušení montáže na sloup a usnadnění manipulace snížením hmotnosti přístroje.
Odpínače Fla 15/60 GB R jsou universální komorové přístroje pro montáž na vrchol sloupu, do odbočení nebo pro montáž pod vedení.

 


Dokumenty ke stažení:

Katalog produktu - provedení dle standardu ČEZ
Návod k montáži a údržbě - provedení dle standardu ČEZ
Návod k montáži a údržbě - provedení dle standardu e.on
Hledat