DRIBO, spol. s r.o. elektrické přístroje, rozvaděče a příslušenství pro vysoké napětí

Rekonstrukce rozvaděčů - obecně

Firma DRIBO, spol. s r.o. provádí již řadu let rekonstrukce starších typů rozvaděču. Postupy a zkušenosti z rekonstrukcí rozvaděču S 11 (výmena odpínacu BA nebo BAJ), RSO 6 (s odpínaci OK nebo OKJ) a  dalšími lze využít i pro rekonstrukci jiných typů.
Rekonstrukce spočívá ve výměně stávajících odpínačů za nové odpínače typu H 27.
Při rekonstrukci je na přání provedena výmena nosných konzol, přípojnic, odboček a montáž nového ručního nebo motorového pohonu, případně je provedena výmena podpěrných izolátorů za plastové.
Rekonstrukce umožňuje modernizaci zarízení s minimalizací doby, kdy je stanice mimo provoz.

 


Dokumenty ke stažení:

Katalog produktu
Návod k montáži a údržbě - rekonstrukce rozvaděčů ČD (příklad návodu na konkrétní akci)
Hledat