DRIBO, spol. s r.o. elektrické přístroje, rozvaděče a příslušenství pro vysoké napětí

W 38,5 - rozvaděče s odpínači a vypínači, 38,5 kV

jmenovité napětí 38,5 kV
jmenovitý proud do 1250 A

Vzduchem izolované rozvaděče typ W 38,5 jsou sestaveny z navzájem oddělených typově přezkoušených polí s jedním systémem přípojnic.
Konstrukce rozvaděče umožňuje provádět zákaznicky specifická řešení umožňující dodatečné rozšíření rozvaděčů a dodatečnou změnu konfigurace. Rozvaděčů je možné na přání vybavit, motorovými pohony, kapacitními snímači napětí, indikátory průchodu zkratového proudu. Připojení veškerými standardními kabelovými koncovkami.

 


Dokumenty ke stažení:

Katalog produktu
Návod k montáži a údržbě
Hledat