DRIBO, spol. s r.o. elektrické přístroje, rozvaděče a příslušenství pro vysoké napětí

Flc N - nová provedení odpínačů

jednopólové a trojpólové provedení
jmenovité napětí 25 a 38,5 kV
jmenovitý proud 400 a 630 A

Venkovní odpínače řady Flc GB N, Flc GB R N a Flc GB S N byly firmou DRIBO vyvinuty jako aplikace dlouhodobě vyráběných odpínačů typu DRIBO Flc, které již řadu let přímo v provozu prokazují svou vysokou spolehlivost a provozní bezpečnost.
Odpínače Flc GB N jsou pro vypínání vybaveny pružinovým zhášecím mechanismem.
Odpínače vyhovují normám: ČSN EN 62271-1 a ČSN EN 62271-103. Použité podpěrné izolátory vyhovují oblasti stupně znečištění IV podle ČSN 33 0405.
Všechny proudovodné díly jsou vyrobeny z galvanicky postříbřené elektrolytické mědi a tvoří bezesmyčkovou proudovodnou dráhu.
Průřezy proudovodných částí dimenzované s dostatečnou rezervou a příznivé kontaktní tlaky pružin vyrobených z nerezové oceli, vytváří předpoklady pro bezchybné spínání i po mnohaletém provozu odpínače v extrémních provozních podmínkách a také při námraze.
Odpínače jsou dodávány s podpěrkami z cyklo-alifatické pryskyřice nebo se silikonovými podpěrkami.

 


Dokumenty ke stažení:

Katalog produktu
Ochrana ptactva
Návod k montáži a údržbě - provedení do vedení (GB R N), dle standardu ČEZ
Návod k montáži a údržbě - provedení pod vedení (GB N), dle standardu ČEZ
Návod k montáži a údržbě - provedení svislé na JB (GB S N), dle standardu ČEZ
Návod k montáži a údržbě - provedení svislé na PS (GB S N), dle standardu ČEZ
Hledat