DRIBO, spol. s r.o. elektrické přístroje, rozvaděče a příslušenství pro vysoké napětí

Fla 15/97 GB - odpínače pro montáž pod vedení (PPN)

trojpólové provedení
jmenovité napětí 25 kV
jmenovitý proud 630 A

Venkovní odpínače Fla 15/97 GB se zhášením oblouku ve vakuu jsou nejen význačným přínosem pro uživatele svými vysokými technickými parametry, ale také pro životní prostředí. Navazují konstrukčně na osvědčený typ venkovních odpínačů Fla 15/60, vyráběných podle dokumentace firmy Driescher.
Odpínače vyhovují normám: ČSN EN 62271-1, ČSN EN 62271-102, ČSN EN 62271-103. Použité podpěrné izolátory vyhovují oblasti stupně znečištění IV podle ČSN 33 0405.
Jednoduchá a robustní konstrukce odpínačů Fla se vynikajícím způsobem osvědčila v klimaticky nejrůznějších oblastech.
Základní svařovaný rám je vyroben z otevřených ocelových profilů, jejichž tvar zaručuje dokonalou, na všech místech kontrolovatelnou povrchovou ochranu proti korozi žárovým zinkováním. Žárovým zinkováním jsou chráněny i hřídele odpínačů uložené v bronzových ložiscích a všechny ostatní ocelové díly včetně ověšení.
Všechny proudovodné díly jsou vyrobeny z galvanicky postříbřené elektrolytické mědi a tvoří bezesmyčkovou proudovodnou dráhu.
Odpínače jsou dodávány s podpěrkami z cykloalifatické pryskyřice.
Mezi výhody této řady odpínačů odvozené od typu Fla 15/97 patří umožnění práce pod napětím, zjednodušení montáže na sloup a usnadnění manipulace snížením hmotnosti přístroje.
Odpínače Fla GB jsou první odpínače s vestavěnými omezovači přepětí.

 


Dokumenty ke stažení:

Katalog produktu
Popis typů (vyobrazení Fla 15/60 GB)
Návod k montáži a údržbě - provedení dle standardu ČEZ
Návod k montáži a údržbě - provedení dle standardu e.on
Montáž odpínače Fla 15/60 GB pod napětím
Hledat